امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفی زرافه

زرافه و شغال:
 
گاهی نماد سازی می تواند به یادگیری کمک کند  تا بتوانیم برای مفهومی انتزاعی تجسمی عینی بیابیم.
 
گاهی نمایش کمک می کند تا بتوانیم مفاهیم را به ذهن بسپاریم.
 
شاید همین دلایل به همراه کمی تصادف شکل دهنده نماد زرافه و شغال در الگوی ارتباط بدون خشونت شد، گروهی بر این باورند که این نمادسازی تقویت کننده ذهنیت دوگانگی است یعنی نگرانند که زرافه جانشین خوب شود و شغال معادل بد پس دوست دارند تمرکز خود را بر مفاهیم و انتقال آن بگذارند و از این نمادها استفاده نکنند.
 
اگر به نماد توجه داشته باشیم می توانیم تصور کنیم که شاید افراد مختلف با دلایل متفاوت نماد دیگری را انتخاب کنند. مثلا شغال در سوئد گرگ است و در کراوسی مار. در تایلند فیل جایگزین زرافه شده و جوجه تیغی جایگزین شغال.
 
آنچه زرافه را عمومی ترین نماد در میان فعالان ارتباط بدون خشونت کرده است ویژگی هایی است از قبیل:
 
  1. بزرگی قلب: زرافه قلبی به وزن حدود 10 الی 12 کیلو گرم دارد که می تواند نمادی برای توجه به احساس و نیاز باشد. همچنین فشار خون بالای زرافه می تواند نمادی از قدرت قلب زرافه باشد که حتی شاید بتوان گفت قوی ترین قلب را بین حیوانات دارد.
  2. بلندی گردن: امکان دیدی وسیع تر را فراهم می کند، تا بتواند برای حرکت (حل مسئله/ تحقق نیاز) گزینه های متفاوتی را در نظر بگیرد، و بتواند پیامد گفتار و رفتار خود (انتخاب خود) را ببیند چه هر انتخابی پیامدی دارد که تاثیری بر زندگی خود و دیگران دارد.
  3. قدرت پا: زرافه پای قدرتمندی دارد که می تواند حتی شیر را در زمانی که به زرافه حمله می کند تا چند متر پرت کند و این نمادی است برای قدرت حمایتگر که برای جلوگیری از آسیب به کار می آید. 
  4. بزاق دهان زرافه این خاصیت را دارد که تیغ و خار گیاهان را نرم نموده و قابل خوردن نماید. بنابراین می تواند نمادی باشد برای شنیدن هر کلام ناخوشایندی و ترجمه آن به احساسات و نیازهای انسانی
  5. بلندی پا: نمادی برای حرکت و پیشرفت به سمت آنچه آرزویش را داریم.