امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 خودم باشم، عاشقت باشم!

 
 
 
ارتباط بدون خشونت روشی تعاملی است که تبادل اطلاعات و حل صلح آمیز اختلافات را آسان می کند. ارتباط بدون خشونت بر ارزش های مشترک انسانی و نیازها تکیه می کند و افراد را تشویق می کند از زبانی که سبب مقاومت یا کاهش عزت نفس می شود، پرهیز کند و به جای آن از زبانی کمک گیرند که حسن تفاهم را افزایش می دهد.
 
ارتباط بدون خشونت باور دارد که به جای ایجاد احساس گناه، ترس، سرزنش و شرمندگی، رضایت آمیز ترین انگیزه برای انجام کارها غنا بخشیدن به زندگی است. این روش بر پذیرش مسئولیت فردی در انتخاب ها و افزایش کیفیت ارتباط به عنوان هدف های اولیه تاکید دارد و حتی با وجود ناآشنایی طرف مقابل با آن، روشی موثر است.
 
 
ارتباط بدون خشونت به شما کمک می کند تا دربابید:
 
• هر کاری که کسی انجام می دهد، تلاشی برای تحقق نیازهای برآورده نشده ی اوست.
• برای تحقق نیازها همکاری، سالم تر از رقابت است.
• طبیعتا افراد وقتی از سهیم شدن در سلامت دیگران لذت می برند از روی میل این کار را انجام می دهند.

کتابهای مرتبط

مشخصات کتاب