امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کارت احساس و نیاز

 
 
 
 
از آنجا که در این الگوی ارتباطی "ارتباط با خود" بسیار حائز اهمیت است و همچنین گسترش دایره لغات ما برای بیان و شناسایی احساسات و نیازهایمان موثر به نظر می رسد، این کارت در سایز جیبی تولید شده است تا بتواند به عنوان وسیله کمک آموزشی همواره همراهمان باشد.

تلفن پخش: 77496073 - 021