عشق

عشق

❤️ « عشق ، یک احساس نیست »

 وقتی دو نفر به طور مداوم تصورات و تصمیمات شان ( احساسات و نیازشان ) را صادقانه باهم رد و بدل می کنند ، آن وقت احتمال اینکه این رابطه برای تمام عمر طول بکشد بیشتر از زمانی است که آنها این کار را نکنند . 

از کتاب : حل اختلافات از طریق ارتباط بی خشونت

Date

04 شهریور 1397

Categories

زبان زندگی, مارشال روزنبرگ